Valvontamaksu.fi

Valvontamaksu.fi

Info icon

Info

VR:n lähijunissa – R-, T-, D-, G-, M- ja Z-junat 1.2.2021 alkaen ja O-juna 3.1.2022 alkaen – on otettu käyttöön uusi käytäntö ilman mukana olevaa, kyseiseen juna­matkaan oikeuttavaa matka­lippua tai mahdollista alennus­todistusta (esim. opiskelija­kortti) matkustavalle.

Matkustamista ja lippua koskevat olennai­simmat ehdot ilmenevät junan ovien lähei­syydestä. Tarkemmin matkustus­ehtoihin voi tutustua osoitteessa www.vr.fi/ehdot. Ilman mukana olevaa ja juna­matkaan oikeuttavaa matka­lippua matkus­tavalle voidaan määrätä valvonta­maksu.


Lue lisää
Usein kysytyt kysymykset icon

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löy­dätte koos­teen valvonta­maksuun ja mui­hin asioi­hin liitty­vistä usein kysy­tyistä kysymyk­sistä.


Lue lisää
Saitko valvontamaksun? icon

Saitko valvonta­maksun?

Tääl­tä löy­dätte tietoa valvonta­maksusta ja erilai­sista maksu­vaihto­ehdoista. Mikäli saitte valvonta­maksun, tulette saa­maan laskun postitse kotiin.


Lue lisää