Valvontamaksu.fi/sv

Valvontamaksu.fi/sv

Info icon

Info

Från och med 1.2.2021 har man infört en ny praxis på VR:s närtåg (R-, T-, D-, G- och Z-närtåg) vad gäller resande utan en giltig resebiljett som berättigar till resan i fråga eller ett eventuellt rabattintyg (t.ex. studentkort).

De viktigaste villkoren för resande och biljetten framgår av en bild som finns nära tågens dörrar. Den som reser utan biljett kan påföras en kontrollavgift. Mer information om villkoren finns på adressen: www.vr.fi/sv/villkor.


Läs mer
Vanliga frågor
     icon

Vanliga frågor

Här hittar ni en sammanfattning av de vanligaste frågorna som gäller kontrollavgiften och andra angelägenheter.


Läs mer
Har du blivit påförd en kontrollavgift?
      icon

Har du blivit påförd en kontrollavgift?

Här hittar ni information om kontrollavgiften och olika betalningsalternativ. Om ni påfördes en kontrollavgift, kommer ni snart att få en faktura hem per post.


Läs mer