Har du blivit påförd en kontroll­avgift?

Kontrollavgift icon

Har du blivit påförd en kontroll­avgift?

 • Hur betalar jag kontrollavgiften?

  Om ni blev påförd en kontrollavgift, kommer ni att få en faktura av oss som gäller den egentliga kontrollavgiften och med vilken kontrollavgiften i fråga ska betalas. På fakturan finns anvisningar för betalningen. Om ni betalar fakturan före förfallodagen, är allt i sin ordning. Om ni behöver mera betalningstid för fakturan, finns anvisningar till detta i samband med fakturan.

 • Jag vill komma överens om en betalningsplan

  Ifall ni behöver betalningsarrangemang för er faktura, bör ni ta kontakt med vår kundtjänst. Vi gör betalningsplaner ofta smidigt, med hänsyn till kundens betalningsförmåga.

  Ni hittar ytterligare information på vår webbplats www.uuva.fi/sv/kunder.

 • Jag fick en betalningspåminnelse trots att jag har betalat kontrollavgiften

  Om ni har betalat fakturan före datumet för betalningspåminnelsen, är påminnelsekostnaderna obefogade. Men om ni däremot har betalat fakturan efter datumet för betalningspåminnelsen, ska ni även betala kostnaderna för betalningspåminnelsen. Om ni har frågor om indrivningskostnader, ska ni ta kontakt med vår kundtjänst. Ni hittar ytterligare information på vår webbplats www.uuva.fi. www.uuva.fi.

  Vänligen observera att ni behöver kontrollavgiftens ärendenummer från fakturan när ni tar kontakt med oss.


  Klicka på bilden Kontrollavgiftens ärendenummer

 • Jag vill ta kontakt beträffande kontrollavgiften

  Kontakt sker via adressen https://yhteydenotto.valvontamaksu.fi.