Information
om webbplatsen Valvontamaksu.fi

Info icon

Information om webbplatsen Valvontamaksu.fi

Kontrollavgift har införts på VR:s närtåg från Helsingfors mot Lahtis och Tammerfors, mellan Riihimäki och Lahtis samt i närtågstrafiken i Birkaland (R-, T-, D-, G-, M- och Z-närtåg) från och med 1.2.2021. När VR:s närtrafikskonduktörer finns på tåget kontrollerar de reserättigheten genom att granska kundernas resebiljetter.

Om en passagerare inte har med sig en giltig resebiljett som berättigar till resan i fråga eller ett eventuellt rabattintyg (t.ex. studentkort), kan VR:s närtrafikskonduktörer påföra honom eller henne en kontrollavgift. Kontrollavgiftens belopp är 80 euro. De viktigaste villkoren för resande och biljetten framgår av en bild som finns nära tågens dörrar. Mer information om villkoren finns på adressen: www.vr.fi/sv/villkor.

Vi på Uuva Oy är VR:s samarbetspartner och sköter indrivningen genom att skicka faktura till den som påförts en kontrollavgift. Uuva Oy är ett helt finländskt företag som producerar indrivnings-, finansierings-, fakturerings- och juridiktjänster. Vår är specialiserade på hantering av fakturans hela livscykel, allt från skickandet av fakturor till factoring, betalningspåminnelse, indrivning och rapportering. Mer information om oss finns på adressen www.uuva.fi/sv.