Usein kysytyt kysymykset

UKK icon

Usein kysytyt kysymykset

 • Sain valvontamaksun, mihin tämä perustuu?

  Valvontamaksu perustuu matkustajan ja kuljetuspalveluntarjoajan, eli tässä tapauksessa VR:n, välille syntyvään yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Noustessaan VR:n junaan, matkustaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan matkustusehtoja, joihin kuuluu asianmukaisen ja voimassa olevan matkalipun ostaminen. Mikäli matkustajalla ei ole mukana voimassa olevaa matkalippua tai mahdollista alennustodistusta, voidaan hänelle VR:n toimesta määrätä valvontamaksu.

  Liputta matkustavalle määrättävästä valvontamaksusta on kerrottu muun muassa junien sisäänkäyntien yhteydessä. Lisäksi tieto löytyy VR:n matkustusehdoista. VR:n lähijunissa on jo aiemmin ollut vaatimus voimassa olevasta, asianmukaisesta matkalipusta ja maksuseuraamus liputta matkustamisesta.

  Kyseessä ei ole viranomaisen määräämä joukkoliikenteen tarkastusmaksu, josta on säädetty erikseen, vaan VR:n valvontamaksu perustuu sopimusehtoihin. Maksamaton valvontamaksu käsitellään viimesijassa käräjäoikeudessa, kun taas tarkastusmaksu on suoraan ulosottokelpoinen.

 • Miten voin maksaa valvontamaksun?

  Tulette saamaan meiltä (Uuva Oy) postitse varsinaista valvontamaksua koskevan laskun, jolla kyseinen valvontamaksu tulee maksaa.

 • En pysty maksamaan valvontamaksua laskun eräpäivään mennessä.
  Kuinka toimin?

  Mikäli tarvitsette asialle maksujärjestelyjä, tulee teidän olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

  Lisätietoja saatte verkkosivuiltamme osoitteesta www.uuva.fi.

 • Jos voimassa oleva lippu ei ole ollut matkalla mukana?

  VR Yhtymä Oy:n junissa matkustettaessa on aina oltava asianmukainen, voimassa oleva ja junamatkaan oikeuttava matkalippu mukana. Jälkikäteen esitetty matkalippu ei käy. Junien läheisyydessä ja junien sisällä on nähtävillä tarkemmat sopimusehdot, joissa on ilmoitettu ilman asianmukaista, voimassa olevaa matkalippua matkustavalle seuraavasta valvontamaksusta.

  Mikäli kuitenkin haluatte olla vielä yhteydessä valvontamaksunne perusteisiin liittyen, pyydämme täyttämään huomautusta koskevan lomakkeen osoitteessa https://yhteydenotto.valvontamaksu.fi

 • Minulla on ollut lippu puhelimessa, mutta puhelimen akku on tyhjentynyt matkan aikana.

  On aina matkustajan vastuulla huolehtia, että voimassa oleva, kyseiseen junamatkaan oikeuttava matkalippu tai mahdollinen alennustodistus on aina mukana junamatkalla. Samoin on matkustajan vastuulla huolehtia, että puhelimen akussa on virtaa, jotta lippu voidaan näyttää. Muussa tapauksessa matkustajalle voidaan määrätä valvontamaksu.

  Tilanteet, joissa junalippua ei ole voinut ostaa tai näyttää johtuen häiriöstä VR:n myyntikanavissa, ratkaistaan lähtökohtaisesti matkustajan eduksi. Päätöksen valvontamaksun määräämisestä tekevät VR:n lähiliikennekonduktöörit.

 • Sain maksumuistutuksen, vaikka olen maksanut valvontamaksun.

  Mikäli olette maksaneet laskun ennen muistutuksen päiväystä, ovat muistutuskulut aiheettomia. Mikäli taas olette maksaneet laskun päiväyksen jälkeen, tulee teidän maksaa vielä myös maksumuistutuksen kulut. Mikäli teillä on kysyttävää perintäkuluihin liittyen, teidän tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Lisätietoja saatte verkkosivuiltamme osoitteesta www.uuva.fi.

  Huomioittehan, että asioidessanne kanssamme tarvitsette laskulta valvontamaksun asianumeron.


  Suurenna kuva Valvontamaksun asianumero

 • Sain yhteydenottooni vastauksen, jossa ilmoitettiin puutteellisista tiedoista.

  Valitettavasti emme pysty/voi käsitellä puutteellisia yhteydenottoja. Yhteydenottolomakkeella tulee olla täytettynä kaikki pakolliset tiedot, jotta se voidaan ottaa käsittelyyn.

  Tietosuojasyistä emme voi käsitellä muiden kuin vain valvontamaksun saaneen henkilön tekemiä yhteydenottoja.

 • Olen maksanut liikaa. Kuinka toimin?

  Lähetämme teille liikamaksusta erillisen kirjeen kotiin, ns. liikasuorituskirjeen, Uuva Oy:n toimesta.

  Pyydämme teitä toimimaan liikasuorituskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

 • Miten voin käyttää tietosuojaani koskevia oikeuksia?

  Tietosuojaanne koskien, pyydämme teitä täyttämään tietosuojaa koskevan lomakkeen verkkosivuillamme osoitteessa https://uuva.fi/tarkista-henkilokohtaiset-tietosi/.

  Lomakkeen saatuamme, perehdymme esitettyihin seikkoihin ja annamme perustellun vastauksen pyyntöönne viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet täyttämänne lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen kokonaisuudessaan on tärkeää ja edellytys asianne käsittelylle, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestänne.

  Tarkemmat tiedot tietosuojakäytänteistämme löydätte internetsivuiltamme osoitteesta https://uuva.fi/tietosuoja.

 • Kuinka esitän mahdolliset huomautukset saamaani valvontamaksuun liittyen?

  Mahdolliset huomautukset tulee esittää kirjallisena osoitteessa https://yhteydenotto.valvontamaksu.fi.

 • Kuka valvoo valvontatoiminnan lainmukaisuutta?

  Valvontatoiminnassa on kyse elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä oikeussuhteesta, joten kuluttaja voi olla asiassaan yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan tai kuluttajansuojaviranomaisiin yleisesti. Olemme Uuvassa sitoutuneet noudattamaan lakia ja hyvää perintätapaa eri viranomaisohjeistusten (mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeiden) mukaisesti.

  Uuva Oy on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään ammattimaisesti perintätoimintaa harjoittavien toimijoiden rekisteriin, joten myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo toiminnan lain- ja hyvän perintätavan mukaisuutta siltä osin, kuin saatavat siirtyvät perintään. Mikäli saatavat siirtyvät tuomioistuinkäsittelyyn, tapahtuu tämä yleisissä tuomioistuimissa (ensimmäisenä asteena käräjäoikeus).